Welkom op de site van de RKPVV.


De contributie kan weer betaald worden op NL56INGB0002981180 t.n.v. RKPVV.

Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 21 november a.s. om half 9 komt al het besprokene op de raadsvergadering van 5 november j.l. in groter perspectief ter sprake. “Even lucht voor HVV en RKPVV” klopt als kop in de krant. De ledenvergadering heeft het laatste woord. “In de wandelgangen lieten de voorzitters van HVV en RKPVV weten open te staan voor een fusie”, is een mogelijke uitdaging voor de ALV.

Agenda ALV, donderdag 21 november 2019, aanvang 20.30 uur.

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststelling van de notulen ALV d.d. 15 november 2018. De notulen worden gemaild naar de email adressen in Sportlink op 14 november 2019. Geen notulen ontvangen dan een mail sturen naar info@rkpvv.nl voor een nazending.
  3. Jaarverslag van het bestuur over het seizoen 2018 / 2019.
  4. Financieel jaarverslag van het seizoen 2018 / 2019, inclusief verslag kascommissie. begroting 2019-2020.
  5. Bestuursverkiezing. Penningmeester William Koolen treedt af. RKPVV is dringend op zoek naar een opvolger.

Pauze; alvast de Gelegenheid om de vragen door te geven aan de bestuurstafel.

6. Een blik op de nabije toekomst van RKPVV op sportpark de Warande.

7. Rondvraag & Sluiting

 

 

Raadsvergadering 5 november vanaf 16.30 uur

Op di 5 nov. 2019 om 05:08 schreef martijn rieter <martijnrieter@hotmail.com>:

Dag mensen van HVV en RKPVV,

Bij deze wil ik jullie informeren dat vanavond Helder Helmond samen met de PvdA een motie (zie bijlage) gaat indienen. Mede ondertekend door 50PLUS, Helmond Aktief en Bach Plus.

Daarnaast wil ik jullie erop wijzen dat we een stelling hebben geplaatst op onze website: http://helderhelmond.nl/?p=6826# Deze Stelling is al meer dan 800 keer ingevuld. En zoals je kan zien is de tussenstand zeer positief te noemen. Zouden jullie dit kunnen doorsturen naar jullie leden zodat we wellicht nog voor de begrotingsbehandeling de 1000 stemmers behalen. Alvast bedankt en wellicht tot vanavond!

Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet,
Met vriendelijke groet,Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond
06-15086669

Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 november a.s. om half 9. Informatie over de commissievergadering van de gemeente is net (31-10 00.38 uur) verstuurd naar alle actieve geadministreerde emailadressen in Sportlink. Als je geen mail hebt ontvangen, mail dan of secretaris@rkpvv.nl of voorzitter@rkpvv.nl voor een nazending.

 


Wedstrijdprogramma:
RKPVV 5 Vrij Programma
Uitslagen:


RKPVV  4 Vrij Programma

 

Aankomende activiteiten:

Voor meer informatie zie kopje “Activiteiten”.

Jos Waijers voegbedrijf

Hoofdsponsor RKPVV

 

   
Denkt iedereen aan de contributie, boetes, waskosten, advertentiegelden, reclameborden, … NL56INGB0002981180.
Voor overschrijvingen mail voorzitter@rkpvv.nl voor een afspraak.